Felhívjuk figyelmét, hogy a honlap használatával és/vagy személyes adatainknak megadásával kifejezi hozzájárulását ahhoz, hogy a nekünk megadott személyes adatait az ebben az adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott módon és okból, és a lent megnevezett jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

1. INFORMÁCIÓ AZ ADATKEZELŐRŐL

Amikor a raczkovikft.hu oldalt használja, ránk bízza adatait:

RÁCZKÖVI Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: H-6000 Kecskemét, Méntelek tanya 126/A
Levelezési cím: H-6000 Kecskemét, Méntelek tanya 126/A
Telefonszáma: +36 30 943 9000
E-mail: info@raczkovikft.hu
Ügyfélszolgálat: +36 30 943 9000 /// info@raczkovikft.hu H-P 8-16
Cégjegyzékszám: 03 09 109782
Bejegyző bíróság megnevezése: Kecskeméti Törvényszék Cégbíróság
Adószám: 12828195-2-03
Pénzügyeinket kezeli: K&H Bank Zrt. 250 Kecskemét (6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 9/A; 01 10 041043)
Bankszámlaszám: K&H Bank 10402506-50526782-78531003

 

2. MIÉRT TETTÜK KÖZZÉ EZT A DOKUMENTUMOT?

Ebben a nyilatkozatban szeretnénk hangsúlyozni, mennyire fontosnak tartjuk, hogy a ránk bízott adatai biztonságban legyenek nálunk, és hogy mit teszünk ennek érdekében. Arról is szól ez a tájékoztató, hogy milyen adatokat gyűjtünk Öntől és miért, illetve hogyan kezelheti, frissítheti és törölheti az adatait.

Jelen nyilatkozat tartalmát magunkra nézve kötelezőnek tartjuk. Ezenkívül szorosan ragaszkodunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) foglaltakhoz, amely jogszabályokra épül ezen nyilatkozat.

Ha lenne olyan kérdése, amelyre nem ad választ jelen Adatvédelmi irányelvünk, kérjük, forduljon hozzánk az első pontban található elérhetőségeink egyikén.

3. MILYEN ALAPELVEKET KÖVETÜNK?

Adatokat azért gyűjtünk, hogy jobb minőségű szolgáltatásokat nyújthassunk a felhasználóinknak, illetve kielégíthessük az igényeiket. És ennyi a célunk. Tehát az Ön adataival nem folytatunk reklám- vagy marketingtevékenységet, és nem küldünk hírlevelet.

Fontosnak tartjuk az átláthatóságot.

4. MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK?

SZEMÉLYES ADATOK

Személyes adatot a kapcsolati űrlap kitöltése során veszünk fel Öntől, az űrlapon meghatározott mennyiségben és okból.

NEM SZEMÉLYHEZ KÖTÖTT INFORMÁCIÓK

Sütik

Az oldalunk úgynevezett sütiket (cookie-k) használ, hogy fokozza a felhasználói élményt. Az Ön webböngészője sütiket helyez el a saját számítógépén adatnyilvántartási célokból. A sütik személyazonosítására nem alkalmasak. Ön a webáruház használatával beleegyezik a sütik használatába. Ha szeretné azokat eltávolítani, a böngészőjében megteheti. Ennek módja böngészőnként változik, ezért a leírást a böngésző súgójában keresse.

Az oldal egyes funkcióinak megfelelő működéséhez egyes sütik alapvető fontosságúak. Ezek például az űrlapok kitöltéséhez szükségesek. Ám ezek nem gyűjtenek Önről olyan adatokat, amelyeket marketing célokra, vagy a böngészési előzmények eltárolására használhatóak.

Más sütik jobb felhasználói élményt nyújtásában segítenek.

És vannak olyan sütik, amelyek elemzik a látogatók tevékenységét, például, hogy mennyi időt töltenek a honlapon, és hogyan használják azt. Mindegyiket használjuk.

5. MIÉRT KELLENEK EZEK AZ ADATOK NEKÜNK?

Két okból. Egyrészt azért, hogy jobb minőségű szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Másrészt, hogy a megkeresésére reagálhassunk.

6. KI FÉRHET HOZZÁ AZ ADATAIHOZ?

A RÁCZKÖVI KFT. dolgozói hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, ám kizárólag a jelen tájékoztatóban szabályozott módon.

7. ADATOK MEGOSZTÁSA HARMADIK FÉLLEL

Ahhoz, hogy ki tudjuk elégíteni a megkeresését elengedhetetlen, hogy megosztunk információt szerződött partnerünkkel. Időről időre áttekintjük ezen partnerünk adatvédelmi szabályzatát azért, hogy azok megfeleljenek az általunk képviselt elvekkel. Ha kérdése merül fel az adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban, kérjük, tekintse át az ő honlapán található saját adatvédelmi szabályzatukat.

Webtárhely szolgáltatás

Magyar Hosting Kft. (https://mhosting.hu)
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
A következő adatokhoz fér hozzá: a honlap által tárolt adatok.

Ezért ha szeretne felvilágosítást kapni az Ön nálunk tárolt adatairól, írjon nekünk az raczkovikft@yahoo.com e-mail címre. Ugyanitt kérheti adatai törlését is.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén kötelesek vagyunk tájékoztatást adnunk, adatokat közölnünk, átadnunk, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátanunk. Ám ilyen esetekben is csak annyi személyes adatot adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges.

8. MILYEN JOGAI VANNAK ÖNNEK, ÉS HOGYAN ÉLHET VELÜK?

a. A hozzáférés joga

Ön  jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, hozzáférhet a személyes adataihoz és a jogszabályokban felsorolt információkhoz.

b. Helyesbítéshez való jog

A kérésére az indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenünk kell az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c. Törléshez való jog

Kérheti, hogy töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, amit nekünk indokolatlan késedelem meg kell tennünk, meghatározott feltételek esetén.

d. Adathordozhatósághoz való jog

Ha kifejezetten kéri, a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban meg kell küldenünk Önnek, és joga van arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül.

e. A tiltakozáshoz való jog

Tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen még akkor is, ha az adatokat jogos érdekünk alapján kezeljük.

9. A VÁLTOZÁS JOGA

Az általunk nyújtott szolgáltatások fejlődése, a jogszabályi és a technológiai változások miatt az adatkezelési gyakorlatunk változhat. Ilyenkor ezen az oldalon nyújtunk tájékoztatást. Ezért arra kérjük, hogy időről időre látogassa meg ezt az oldalt, hogy mindig tisztában legyen a legfrissebb irányelveinkről.

10. MEDDIG ŐRIZZÜK AZ ADATAIT?

Amíg az igényét teljesítjük.

11. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

A közösségi oldalakon megosztott adatait az adott oldal kezeli. Amennyiben ezen oldalak adatkezelési irányelveire kíváncsi, kérjük, látogassa meg az adott honlap saját adatkezelési tájékoztatóját.

12. HA VALAMIT KIFOGÁSOL – JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Bármikor megkereshet bennünket az raczkovikft@yahoo.com e-mail címen, ha szeretne tájékoztatást kérni az Önről tárolt adatainkról.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. I Postacím: H-1530 Budapest, Pf.: 5. I Telefon: +36 -1-391-1400 I Fax: +36-1-391-1410 I E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) lehet élni.

Frissítve: 2020.07.21.